Nyhetsbrev: Ny lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip har trådt i kraft


Tirsdag 20. august er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten, uttalte nærings- og handelsminister Trond Giske da ny lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) trådte i kraft 20. august i år, og sjømannsloven fra 1975 ble opphevet. Den nye loven får stor betydning for arbeidsgivere i skipsfarten.