Nyhetsbrev: Ny regjering – justeringer på det fiskerirettslige området


I går, 7. oktober 2013, ble den politiske erklæringen for en regjering som skal utgå av Høyre og Fremskritts-partiet fremlagt. På sidene 31-32 i erklæringen oppsummeres den kommende regjeringens visjoner og konkrete tiltak for fiskerinæringen. Generelt trekkes det frem at den kommende regjeringen vil forbedre næringens rammebetingelser med forutsigbare endringer. Lønnsomhet i alle deler av næringen trekkes videre frem som viktig for en god distriktspolitikk.