Nyhetsbrev: Regjeringserklæringen – havbrukspolitiske føringer


Mandag 7. oktober 2013 la den påtroppende regjering frem sin regjeringsplattform. På sidene 31-32 oppsummeres generelle visjoner og konkrete tiltak for fiskeri og havbruksnæringen. Erklæringen gir grunnlag for optimisme for dem som håper på vekst i havbruksnæringen i kommende regjeringsperiode.