Oslo Børs - Nye krav til styremedlemmer – tilbud om kurs fra Wikborg Rein


Oslo Børs har vedtatt nye løpende forpliktelser, som innebærer at samtlige styremedlemmer skal ha kompetanse på lover og regler som gjelder for de børsnoterte selskaper.

Les børssirkulære nr. 2/2013 her som beskriver endringer i løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess samt opptaksreglene for Oslo Børs og Oslo Axess, vedtatt av styret i Oslo Børs ASA 30. mai 2013. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2013.

Wikborg Rein ønsker å tilby opplæring som fyller kravene til styremedlemmenes kompetanse. Vi skreddersyr slik opplæring og kan om ønskelig holde opplæringen ute hos selskapene eller i tilnytning til et styremøte. Opplæringen kan gjerne holdes på engelsk.

Opplæringen er kostnadsfri og varer i ca 2 timer. 

Les mer om de nye kravene til styremedlemmer i børsnoterte selskap