Reform av aksjelovgivningen trer i kraft allerede 1. juli 2013


Kongen i Statsråd vedtok sist fredag at den omfattende reformen av aksjeloven og allmennaksjeloven skal tre i kraft allerede fra 1. juli 2013. Regler om elektronisk stiftelse av aksjeselskaper trer i kraft på et senere tidspunkt.

Les mer i vedlagt nyhetsbrev.

Last ned publikasjon