Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon – Rentefradragsreglene opprettholdes


Solberg-regjeringen la i dag frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet hvor det gjøres justeringer i Stoltenberg-regjeringens forslag. De sentrale endringene er redusert skattesats for både selskap og person, redusert formuesskatt, fjerning av arveavgiften, opprettholdelse av tidligere regler om beskatning av bolig samt mindre justeringer i reglene om fradrag for renter.