Tidligere arbeidstakere og oppstart av konkurrerende virksomhet


Det oppstår ofte tvist når en tidligere arbeidstaker starter opp, tar arbeid i eller på annen måte deltar i konkurrerende virksomhet. Særlig gjelder dette dersom konkurrenten overtar tidligere arbeidsgivers kunder. Mange slike tvister havner i domstolene i form av krav og midlertidig forføyning eller erstatningssøksmål.

Arbeidsrettsgruppen i Wikborg Rein får mange henvendelser om konkurranseklausuler, lojalitetsplikt og andre problemstillinger i tilknytning til tidligere arbeidstakeres deltakelse i virksomhet som konkurrerer med deres tidligere arbeidsgiver. Vi har den siste tiden representert to selskaper i erstatningssøksmål mot tidligere arbeidstakere som sluttet og deltok i oppstart av konkurrerende virksomhet. I begge saker ble de tidligere arbeidstakerne ansett å ha handlet i strid med sin lojalitetsplikt og avtalte konkurransebegrensninger, og ble dømt til å betale betydelige erstatningsbeløp.

Les hele nyhetsbrevet her.