Deltakere i IS og KS mister retten til å føre underskudd mot annen inntekt


Finansdepartementet sendte den 15. mai 2014 ut et høringsnotat med tittelen «Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper».

Det mest interessante er likevel ikke de ligningstekniske forenklingene, men at deltakere i IS og KS ikke lenger skal kunne føre sin andel av underskuddet mot annen inntekt deltakeren har. I stedet foreslås det at underskuddet skal fremføres til fradrag i senere års overskudd fra selskapet eller i gevinst ved realisasjon av andel i selskapet.

Les nyhetsbrevet her.