Merverdiavgift på utleie av parkeringsplasser


Utleie av parkeringsplasser kan reise særskilte avgiftsmessige spørsmål som utleiere må ha et bevisst forhold til. Feil behandling innebærer at utleier risikerer etterberegning av avgift samt ileggelse av renter og tilleggsavgift.