Nyheter innen offentlige anskaffelser


Vårt nyhetsbrev innen offentlige anskaffelser tar for seg de siste nyhetene innen fagfeltet.

Regelverket om offentlige anskaffelser stiller krav til gjennomføring av forhandlingene i en konkurranse med forhandling. EU-domstolen har avsagt en dom som skaper noen utfordringer for håndtering av vesentlige forbehold og avvik i en konkurranse med forhandling. Dommen krever at oppdragsgiver gjennomfører forhandlingene på en annen måte enn det som har vært praksis i Norge, men Wikborg Rein mener at den ikke er til hinder for å forhandle bort vesentlige forbehold og avvik. Også av betydning for gjennomføring av konkurranse med forhandlig har KOFA sekretariatet avvist en klage i en sak om kravet til at oppdragsgiver må føre reelle forhandlinger. Avvisningen av klagen taler for at kravet til reelle forhandlinger ikke er like omfattende når det gjelder å fortelle den leverandøren som scorer best på et kriterium hvordan denne kan forbedre sitt tilbud ytterligere, sett i forhold til å fortelle de leverandørene som ligger dårligere an hvordan disse kan forbedre seg.

Last ned publikasjon