Oslo Børs endrer opptaksreglene


Det er vedtatt endringer i Oslo Børs’ opptaksregler for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis. 

Endringene knytter seg til notering av pre-kommersielle selskaper og egnethetsvurderingen av styre og ledelse. De reviderte reglene trer i kraft 12. januar 2015, og vil ha betydning for selskaper som søker opptak til notering på enten Oslo Børs eller Oslo Axess.


Les vårt nyhetsbrev om de endrede opptaksreglene