Rentefradragsbegrensningsreglene – i kraft fra 1. januar 2014


1. januar 2014 trådte de nye rentefradragsbegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 i kraft. 20. desember 2013 sendte Finansdepartementet en forskrift om unntak fra skatteloven § 6-41 tredje ledd bokstav a på høring.

Forskriften forventes å tre i kraft med virkning fra 1. januar 2014. Forskriften vil imidlertid ikke medføre at alle eiendomsselskaper unngår å bli påvirket av rentefradragsbegrensningsreglene i skatteloven § 6-41, og mange må derfor fortsatt vurdere tilpasninger for å sikre fullt skattemessig fradrag for rentekostnader.

Vi ser her nærmere på hovedinnholdet i reglene, og hvilke eiendomsselskaper som bør foreta tilpasninger.

Les nyhetsbrevet her.