Rentefradragsreglene – Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 10. juni 2014


Finansdepartementet publiserte den 10. juni 2014 en prinsipputtalelse om tolkingen av reglene om begrensning av fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap.

Reglene ble som kjent innført med virkning fra 1. januar 2014, men det har vært betydelig usikkerhet knyttet til rekkevidden av reglene og de unntakene som har vært foreslått og siden innført ved forskrift den 24. april 2014. Avklaringene omhandler spørsmål som definitivt burde ha vært adressert i forarbeidene til loven og forskriftsunntakene. Mye frustrasjon og arbeid hadde da vært unngått. Og fortsatt er og vil det oppstå en rekke spørsmål om reglenes rekkevidde.

Les nyhetsbrevet her.