Statsbudsjettet for 2015


Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem i dag, og de sentrale lovendringene som foreslås er omtalt i dette nyhetsbrevet. Det omfatter blant annet de tidligere varslede endringene for deltakerlignede selskaper, diverse endringer knyttet til merverdiavgift, ny klagenemndsordning, samt en del øvrige mindre endringer.