Har du (intern)kontroll?


EUs nye personvernregler vil gjelde i Norge fra mai 2018. Med de nye reglene forsterkes kravet til at virksomheter har kontroll med – og kan dokumentere - hvilke personopplysninger de behandler, for hvilke formål, og at dette skjer i tråd med gjeldende krav.

Det er dette som kalles internkontroll. Fra samme tidspunkt vil sanksjonene forbundet med manglende internkontroll bli betydelig skjerpet.

Mange synes personvernreglene er vanskelige å forstå, og ikke minst at det er krevende å vite hvor man skal begynne internkontrollarbeidet. Vårt viktigste tips for å komme i gang er å utpeke en person internt som har det praktiske ansvaret for personvernarbeidet. Denne personen bør ha god oversikt over organisasjonen og virksomhetens informasjonssystemer.

Neste tips er å ta kontakt med oss. Vi har omfattende erfaring med gjennomføring og kvalitetssikring av internkontrollprosjekter, og kan med basis i utviklet metode og dokumentasjon på en effektiv måte bistå din virksomhet.   

Ta kontakt med: Stian Schilvold på 95893464 eller sss@wr.no