Kontroll og overvåking i arbeidslivet – ny veileder


Arbeidsgiver vil kunne ha et ønske og et behov for kontroll og overvåking av de ansatte på arbeidsplassen. Arbeidstakers ønske om kontroll må imidlertid avveies mot arbeidstakers personverninteresser. For å gi veiledning om kontroll og overvåking av ansatte, har Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet utarbeidet en "Veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet".

Veilederen finner du her: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=260189.

Veilederen beskriver regelverket, nøkkelbegreper, roller og ansvar m.v. i forbindelse med kontroll og overvåkning i arbeidslivet. Videre beskriver den en del vanlige kontrolltiltak og hvordan man bør gå frem for å innføre dem.

Veilederen er et nyttig hjelpemiddel for å finne frem i et temmelig sammensatt og uoversiktlig regelverk. Kontrolltiltak overfor ansatte reguleres dels av arbeidsmiljølovens regler, dels av personopplysningsloven. Tilsynet med de ulike reglene er spredt på Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet. Slike spørsmål vil også kunne ha en side til tariffavtaler.

Wikborg Rein har kompetanse og erfaring med å håndtere spørsmål knyttet til arbeidsliv og personvern. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål i tilknytning til nyhetsbrevet eller ved behov for bistand.