Registering av selskapsbeslutninger i foretaksregisteret før årsskiftet


Dersom du skal registrere selskapsbeslutninger i Foretaksregisteret innen årsskiftet, begynner det å haste! Forberedelse av selskapsbeslutninger, innkallinger til og avholdelse av generalforsamlinger og selskapsmøter, styremøter etc. for vedtak som skal registreres i Foretaksregisteret innen årsskiftet må derfor forberedes og gjennomføres nå!

Elektroniske meldinger

Det er enklest, raskest og billigst å registrere meldinger elektronisk via Altinn. Kortere saksbehandlingstid og enklere krav til signering er effekten av å registrere Samordnet melding elektronisk via Altinn. Vi anbefaler våre klienter å benytte elektronisk melding til Foretaksregisteret.

Melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober 2017 for å være sikker på at registeringen er på plass innen årsskiftet.

Melding om gjennomføring og andre meldinger som mottas etter 12. desember 2017 kan være problematisk å få registrert innen årsskiftet.

 

Melding på papir

Melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling på papir må være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. oktober 2017 for å være sikker på at registeringen er på plass innen årsskiftet.

Andre meldinger som mottas etter 30. november 2017 kan være problematisk å få registrert innen årsskiftet.