Ole Andenæs: Ny partner i Oslo

Firmaets finansregulatoriske kompetanse er vesentlig styrket med rekrutteringen av Ole Andenæs. Ole kommer fra verdipapirforetaket Carnegie, der han har vært juridisk direktør i over tre år. Solide faglige kvalifikasjoner og unik operativ erfaring er det som gjør 36-åringen ideell som ny partner i Wikborg Rein.

Vi er svært stolte over at Ole Andenæs har valgt Wikborg Rein. Han har solid faglig kompetanse innen det finansregulatoriske fagområdet, og vil lede vår videre satsing på dette området. Med implementering av et vell av nytt felles europeisk regelverk er det avgjørende for firmaet å ha bransjeledende kunnskap. Det vil Ole bidra med, og hans operative erfaring med kunnskap om markedspraksis vil komme våre klienter til gode, sier Dag Erik Rasmussen, leder av firmaets fagområde kapitalmarked.

Regelverket på finansområdet er både omfattende og komplekst. Det er gjenstand for hyppige endringer. EU-regler blir i stadig større grad gjennomført uten lov- eller forskriftstekst tilpasset av norske myndigheter, på bekostning av regelverkets tilgjengelighet. Å møte disse utfordringene fordrer juridisk kompetanse som holder høyt faglig nivå, inngående bransjekunnskap, høyt servicenivå og stor grad av tilgjengelighet

- Grunnen til at jeg valgte Wikborg Rein er at det er et ledende og moderne firma, som er svært godt posisjonert for fremtiden. Det er veldig spennende å skulle være med på å lede satsningen på finansregulatorisk, et fagområde som er i konstant utvikling og vekst. Akkurat nå er vi en fase der det vil være færre nye reguleringsinitiativ fra EU, og mer fokus fra tilsynsmyndighetene på hvordan de nye regelverkene er implementert. Min ambisjon er at Wikborg Rein skal kunne tilby ledende rådgivning knyttet til alle typer foretak innen finanssektoren, blant annet innenfor bransjene bank, forsikring, verdipapir, fondsforvaltning og eiendom, sier Ole.

Wikborg Rein bistår med rådgivning og transaksjon blant annet knyttet til:

  • Verdipapirhandel – MiFID II/MiFIR, MAR, EMIR, CSDR, SFTR, PRIIPS
  • Bankvirksomhet og kapitalkrav – CRR/CRD IV, BRRD
  • Bankfunding og annen regulatorisk kapital – obligasjoner med fortrinnsrett (OMF/Covered Bonds og MREL)
  • Forsikring og pensjon – kapitalkrav og –forvaltning (Solvency II) og IDD
  • Kapitalforvaltning – strukturer for kollektiv investering i fast eiendom og ulike fond (UCITS og AIF og underkategoriene ELTIF, EuVECA, EuSEF og MMF)
  • Betalingstjenester – PSD2
  • Tiltak mot hvitvasking – 4AMLD

- Finanssektoren står for 1/6 av all verdiskapning i Norge og er også et av våre strategiske hovedsatsningsområder. Tre av våre syv største klienter er finansforetak og vi har et meget godt kundegrunnlag og store vekstambisjoner innen dette segmentet. Tung finansregulatorisk kompetanse er avgjørende for at vi skal lykkes og det er gledelig at vi har fått Ole til å lede vår satsning fremover, sier Finn Bjørnstad, managing partner i Wikborg Rein.

Ole er 36 år gammel, og har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Ole har tidligere vært åtte år i Thommessen, der han jobbet med finansregulatorisk og selskapsrett, samt tvister innenfor disse områdene.