Oslo Børs' krav til informasjonsdokument og utvidet melding bortfaller

Oslo Børs har i dag publisert nye versjoner av løpende forpliktelser for henholdsvis Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market.

Følgende endringer er vedtatt:
• Kravet til utvidet melding bortfaller.
• Kravet til informasjonsdokument bortfaller.
• Dersom et selskap notert på Oslo Børs eller Oslo Axess gjennomfører en transaksjon som innebærer at selskapet vesentlig endrer karakter og fremstår som et nytt selskap (herunder ved "bakdørsnoteringer"), må selskapet, såfremt prospekt eller tilsvarende dokument ikke utarbeides, offentliggjøre et dokument som tilfredsstiller innholdskravene i et "tilsvarende dokument" etter prospektreglene. Oslo Børs vil ikke utføre kontroll av slike dokumenter.

Endringene skjer med virkning fra 20. januar 2020. Se her for ytterligere informasjon.