Wikborg Rein og AVO Consulting lanserer nytt fag på NHH

Wikborg Rein har inngått et samarbeid med AVO Consulting – et av Nordens fremste selskaper innen automatisering og kunstig intelligens. Sammen med NHH har AVO utviklet faget «Kunstig intelligens og robotisering» der advokater fra Wikborg Rein skal undervise i de juridiske aspektene av de nye teknologitrendene.

- Vi jobber systematisk for å ta i bruk det nyeste som finnes på markedet, da er det helt sentralt at de som kommer til oss fra skolebenken er oppdaterte på hvordan teknologien påvirker oss og kundene våre. Derfor er dette samarbeidet med AVO midt i blinken for oss, sier IT-direktør hos Wikborg Rein, Mette Ahlquist.  

Første forelesning våren 2018

Studenter ved NHH får muligheten til å velge faget allerede denne våren, og Wikborg Rein-partner Line Coll holder fagets første forelesning fra et juridisk perspektiv. Colls ekspertise ligger i tverrsnittet mellom de juridiske og etiske problemstillingene som oppstår ved implementering av ny teknologi. Coll har blant annet jobbet med oppfølgingen av personvern i Statoil.

- Det er en rekke juridiske problemstillinger som oppstår i forbindelse med digitaliseringen av en organisasjon. Data er verdifullt, og forvaltning av denne verdien reiser flere rettslige spørsmål. Samtidig fører digitalisering med seg mer data, enklere tilgang til data og dermed økt mulighet for kontroll og overvåkning – her kommer etikken inn. I siste instans er det er spørsmål om menneskerettigheter.

Kunstig intelligens og robotisering blir diskutert flittig i media og i akademiske kretser, Line Coll gleder seg til å la NHH-studentene få bryne seg på noen juridiske nøtter.

- Kunstig intelligens og robotisering er i rivende utvikling. Hva skjer når en robot blir så intelligent at den begynner å utvikle ny teknologi på egen hånd? Er det leverandøren, eieren eller roboten selv som eier den nye teknologien, spør Coll som et eksempel på rettslige utfordringer som vil bli tatt opp under forelesningen.

Med kunstig intelligens på laget

AVO consulting er et av Nordens fremste miljøer innen automatisering og kunstig intelligens. AVO-partner Christoffer Pettersen mener det er på høy tid at også advokatbransjen tar over seg de store utfordringene som oppstår hvis man ikke tar teknologien på alvor, hvor nisjeaktører potensielt kan ta større deler av den tradisjonelle verdikjeden. Et av hans konkrete tiltak for å tenke mer tverrfaglig.

- Advokatbransjen kan ikke bare ansette jurister, men må se etter kompetanse innenfor teknologi, markedsføring og prosjektledelse. De aller beste advokatene vil i fremtiden ha kunnskap og interesser utenfor jussen, sier Pettersen.

AVO har som ambisjon å være ledene på et knippe utpekte områder, og velger seg samarbeidspartnere som er ledende på sine respektive områder. Det at Wikborg Rein nylig hentet tilbake Line Coll, en Norges fremste ekspert på personvern, var ifølge Pettersen en bekreftelse på teknologi-satsningen til Wikborg Rein.

- Da vi skulle velge ut en partner i advokatbransjen var det viktig å finne den aktøren som satt på aller mest kompetanse innenfor etikk, juss og personvern i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Da var Wikborg Rein et naturlig sted å sted å undersøke muligheten for et samarbeid, forteller han.

Tettere samarbeid

Samarbeidet mellom Wikborg Rein og AVO er kun første ledd i en plan for å knytte advokatbransjen, forretningslivet og teknologimiljøet tettere sammen. Mette Ahlquist mener faget vil bidra til å sikre at studenter får den kunnskapen som arbeidslivet etterspør i årene fremover.

- Vi vet ikke hvordan morgendagens arbeidshverdag ser ut for advokater, men vi vet at den er digital. Kunder og samfunnets forventninger til advokatbyråene er stadig i endring, dette må vi tilpasse oss ved å tenke mer tverrfaglig, avslutter IT-direktør ved Wikborg Rein, Mette Ahlquist.