Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

Article cover image
28.05.2020

Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

I lys av situasjonen skapt av koronaviruset hvor noterte selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter må tilføres ny egenkapital, er tilbudsmyndigheten (Oslo Børs) gitt kompetanse til å fravike hovedregelen om at tilbyder må betale høyeste pris betalt siste seks måneder. Dersom Oslo Børs bestemmer seg for å benytte seg av adgangen, er utgangspunktet høyeste pris tilbyder har betalt eller avtalt ved det ervervet som utløser tilbudsplikt eller erverv som foretas i nær sammenheng med dette. Oslo Børs er gitt adgang til oppjustere denne prisen i visse situasjoner med utgangspunkt i observerte omsetningspriser. Forskriften oppheves 31. desember 2020.

Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-05-20-1030

Del

Forfattere
Profile image of Per Anders Sæhle
Per Anders Sæhle
Partner
E-post pas@wr.no
Profile image of Dag Erik Rasmussen
Dag Erik Rasmussen
Partner
E-post der@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner