Artikkel av Ingvild Hanssen-Bauer og Gunnar Meyer i The International Comparative Legal Guide


Artikkelen er publisert i 2014 utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Patents; utgitt av Global Legal Group Ltd, London.