Revidert konkurranselov


1. januar 2014 ble det innført en rekke viktige endringer i konkurranseloven.

I denne Updaten kan du lese om disse endringene, som bl.a. omfatter betydelig økte omsetningsterskler for meldeplikt av transaksjoner, endret prosess for Konkurransetilsynets behandling av transaksjoner, ny ordning for avhjelpende tiltak i overtredelsessaker mv.