Shipping Offshore Update March 2015


Artiklene i vår siste utgave av Shipping Offshore Update gjenspeiler utfordringene i dagens shipping- og offshoremarkeder.