Shipping Offshore Update November 2015


Shipping Offshore Update gir en oppdatering på relevante rettslige utviklingslinjer i shipping- og offshoreindustrien.

Denne utgaven inneholder et variert utvalg artikler om relevante og aktuelle temaer. Vi gir en oppdatering på OW Bunker-konkurssaken, Haag-konvensjonen om jurisdiksjonsavtaler som trådte i kraft 1. oktober 2015, samt en artikkel om den nye norske totalkontrakten for modifikasjonsarbeid (NTK MOD 2015).

Vi setter alltid pris på forslag til fremtidige artikler. Forslagene og andre generelle spørsmål kan rettes til Oddbjørn Slinning (osl@wr.no). Har du kolleger eller andre kontakter du ønsker skal stå på mailinglisten vår kan du kontakte Sissel Hovden (sho@wr.no).

Vi håper du finner novemberutgaven interessant!