Update Student


I forhandlingsteorien er det tung forskning som viser at de mest ambisiøse forhandlerne oppnår de beste resultatene. De beste forhandlerne blir derfor ofte skuffet over hva de oppnådde. Målene var høyere.

Ambisjoner må ikke bli for store, og presset må ikke bli for sterkt. Det er flott å gjøre det bra, men vi må alle med jevne mellomrom løfte blikket og minne oss selv om at det er mange ting som er viktige i livet.

For oss i Wikborg Rein er arbeidet og faget viktige bestanddeler i livet. Sammen med mye annet. Men de utgjør så viktige bestanddeler at vi i over 90 år har arbeidet målrettet, med betydelig dedikasjon og stor iver, for å være blant de aller fremste juridiske fagmiljøene. Sammen har vi utviklet oss selv og firmaet og ekspandert til nye deler av verden. Sammen har vi skapt et arbeidsmiljø og en lagånd som gjør vår arbeidsplass unik.
 
Også i et advokatfirma er det mange ting som er viktig. Men en ting er aller viktigst: Faget. Uansett om man arbeider i Oslo, Bergen, London, Kobe, Singapore eller Shanghai.

Her kan du lese mer om karriere i Wikborg Rein