Wikborg Rein deltok i en studie for EU-Kommisjonen


Vi har deltatt i en studie for EU-Kommisjonen om nasjonal lovgivning vedrørende elektroniske helseregistre mv.   

Alle de nasjonale rapportene, bl.a. rapporten vedrørende Norge som Wikborg Rein utarbeidet, samt sluttrapporten, er nå  tilgjengelig på DG-SANTEs webside: http://ec.europa.eu/health/ehealth/projects/nationallaws_electronichealthrecords_en.htm