Rammeavtale med Energi Norge

Wikborg Rein har inngått rammeavtale om juridiske tjenester med Energi Norge.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn med nye, lønnsomme arbeidsplasser. Elektrifisering er den viktigste løsningen for å nå norske klimamål og samtidig øke verdiskapingen.

Kontrakten har en varighet på to år (2021 og 2022) med en opsjon for Energi Norge til å forlenge kontrakten med ett år. Parallell avtale er også inngått med advokatfirmaet Haavind.

– Vi gleder oss virkelig til samarbeidet med Energi Norge og Energi Norges medlemsbedrifter. Kraftbransjen og Energi Norge har utrolig viktige funksjoner i norsk næringsliv og samfunn, og vi vil gjerne takke Energi Norge for tilliten som ligger i å bli valgt som samarbeidspartner. Vi tror 2021 blir et veldig spennende år for bransjen og vi håper å holde tett kontakt og samarbeid med Energi Norge og både eksisterende og nye kunder i fornybarbransjen, sier Tormod L. Nilsen og Caroline S. Landsværk i Wikborg Reins avdeling for fornybar energi og infrastruktur.

Les flere artikler om fornybar energi og infrastruktur