Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli

Denne uken kom nyheten om at regjeringen foreslår å forlenge permitteringsordningen ytterligere, til 1. juli 2021. Regjeringen forlenget i 2020 den totale permitteringsperioden fra 26 uker til 52 uker på midlertidig basis, som følge av den vanskelige situasjonen mange bedrifter befinner seg i grunnet Covid-19. Den ytterligere forlengelsen som nå er varslet medfører at arbeidstakere, som i løpet av våren vil nå den oppstilte maksgrensen for permitteringsperioden på 52 uker likevel kan forbli permitterte frem til 1. juli i år.

Det er viktig for arbeidsgivere å være oppmerksomme på at de generelle vilkårene for permittering hele tiden må være til stede for at en forlenget permittering skal kunne forsvares. Situasjonen som begrunner permitteringen må fremstå midlertidig, med utsikter til at den permitterte kan komme tilbake i jobb. Dersom det fremstår klart sannsynlig at arbeidsstansen er av en mer permanent karakter, er man utenfor permitteringstilfellene, og en mer ordinær nedbemanningsprosess må vurderes. Slike vurderinger må også gjøres løpende under permitteringen.

Regjeringen informerer også om at retten til dagpenger forlenges på tilsvarende måte som permitteringsordningen, til 1. juli, med den virkning at arbeidstakere som nærmer seg maksgrensen vil få beholde denne stønaden over en lengre periode. I denne forbindelse er det grunn til å minne om at regjeringen tidligere har varslet om innføring av en "arbeidsgiverperiode II"-ordning for permisjoner med en varighet utover 30 uker som medfører at arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer i fem dager i disse tilfellene. Det er varslet at denne ordningen trer i kraft fra 1. mars 2021.

Regjeringens pressemelding er publisert her.

Les flere artikler om permittering

 • Arbeidsrett

  2020

  Fra permittering til nedbemanning

  Mange arbeidsgivere har sett seg nødt til å iverksette permitteringer på bakgrunn av koronapandemien, og den midlertidige innvirkningen viruset har hatt på virksomheten. Når det etter hvert har gått noe tid etter pandemiutbruddet, vil en del virksomheter måtte konstatere at de negative økonomiske virkninger er så omfattende at behovet for kostnadskutt og redusert bemanning ikke lengre vurderes å være midlertidig. Det vil da kunne være nødvendig med mer permanente bemanningstilpasninger, herunder nedbemanning og oppsigelser.

 • Arbeidsrett, Korona

  2020

  Permittering: Dette må du vite

  Permittering er en ordning der arbeidstakers arbeidsplikt faller helt eller delvis bort, med tilsvarende fritak i arbeidsgivers lønnsplikt. Arbeidstakeren er fremdeles ansatt ettersom permittering er en midlertidig ordning.