Reisebrev fra Shanghai

På andre siden av jordkloden, nærmere bestemt i Shanghai, sitter 29 år gamle Ingeborg Collett fra Oslo. Her jobber hun som fast advokat ved Wikborg Reins Shanghai-kontor.

Da Ingeborg startet på jusstudiet i Bergen så hun for seg å jobbe med menneskerettigheter. Hun har alltid hatt lyst til å bidra til samfunnet og følte at hun gjennom jussen kunne gjøre en forskjell. Under studiet ble interessen for et bredere spekter av fagfelt innenfor jussen vekket, og ut fra studiet endte hun opp med å jobbe med fornybar energi.

- Det er gøy å være en del av det grønne skiftet. Man bidrar til å gjøre verden mer bærekraftig og samfunnet rustet for fremtiden, noe som gjør arbeidshverdagen meningsfylt. Det er klisje, men det er sant.

Internasjonale muligheter som trekkplaster

Å dra til Kina for å jobbe som advokat, var en mulighet Ingeborg hadde ventet på. Gjennom studietiden jobbet hun som trainee i flere forskjellige firmaer og innrømmer at de internasjonale mulighetene hos Wikborg Rein var et trekkplaster for å søke jobb.

- Det var to grunner til at jeg søkte jobb i Wikborg Rein. For det første opplevde jeg under traineeoppholdet mitt at Wikborg Rein har et veldig hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. For det andre har man en reell mulighet til å reise ut og jobbe ved et av de internasjonale kontorene.

- Da jeg startet å jobbe i Wikborg Rein i 2017, etter noen år utenlands på slutten av studiet, var jeg veldig klar for å slå meg ned i Oslo. Men etter noen år hjemme begynte det krible i utforskerfoten, og da jobbmuligheten i Shanghai dukket opp var jeg ikke et sekund i tvil om at det var noe jeg hadde lyst til.

Jobber bredere enn før

På kontoret i Shanghai jobber Ingeborg fremdeles med fornybar energi, men arbeidshverdagen er litt annerledes enn før. Som en av to norske advokater og ni kinesiske advokater på kontoret, fungerer hun ofte som et bindeledd mellom klient og motpart i saker hvor det er norske og kinesiske parter hver sin side.

- Noe som er åpenbart for en kinesisk aktør, er ikke alltid like åpenbart for en norsk klient. De har ikke de samme referanserammene. Når en norsk klient eksempelvis spør om råd om kinesisk rett, og vi jobber i team med våre kinesiske kollegaer om å utarbeide det juridiske rådet. I slike team er vår oppgave ofte å se på om, og hvordan, det juridiske rådet kan forklares slik at en norske klient får mest mulig ut av rådet. Tilsvarende gjør vi overfor kinesiske klienter som trenger råd om norsk regelverk. I tillegg til å bistå på det rent juridiske, opplever vi ofte at klienter også søker mer generelle råd, som f.eks. samfunnsstruktur, forretningsskikk, sosiale normer og forhandlingsteknikk. Da blir vår rolle som bindeledd mellom to ganske ulike kulturer veldig tydelig.

Ved Shanghai-kontoret blir Ingeborg også involvert i saker innenfor flere områder enn fornybar energi, noe hun ser på som positivt.

- Man får en veldig bred kompetanse, noe jeg ser på som positivt såpass tidlig i karrieren. Man får en bedre forståelse for hele sakskomplekset, og ikke bare enkelte arbeidsstrømmer innenfor en spesifikk fagdisiplin. Dette underlaget tror jeg vil være nyttig videre i arbeidslivet. 

Lærer seg kinesisk

Å bo i Kina, uten å kunne språket, kan by på utfordringer. Derfor holder Ingeborg på å lære seg mandarin i ekspressfart. Etter å ha vært i Shanghai noen måneder, begynner hun å forstå mer og mer av hva folk sier og kan håndtere enkle dagligdagse situasjoner som å ta taxi og bestille mat på restaurant.

- Det er veldig gøy å lære kinesisk, fordi det er noe jeg faktisk trenger og bruker. Jeg opplever også at man kommer tettere på kulturen ved å kunne språket. Det er derfor ekstra fint at Wikborg Rein legger til rette for at jeg kan lære kinesisk både før jeg dro ned hit og nå mens jeg er her.

Videre forteller hun at man ikke må kunne kinesisk for å jobbe ved Wikborg Reins Shanghai-kontor, siden alle på kontoret snakker godt engelsk. Men man får mer ut av opplevelsen og hverdagen går lettere ved å kunne litt av det kinesiske språket.  

God nytte av utenlandsopphold

Ingeborg har stor tro på et opphold i utlandet under studiene. Ikke bare for opplevelsens skyld, men også for å lære seg det engelske jusspråket.

Før hun dro til Shanghai har Ingeborg hatt flere utenlandsopphold. De to siste årene av videregående tok hun i Swaziland, og etter fire år med jusstudier i Bergen, var hun et semester i Houston, Texas og jobbet som studentpraktikant ved det norske generalkonsulatet, før hun avrundet jusstudiet med en LLM i Cape Town.

- Da jeg startet på masterstudiet i Cape Town kunne jeg allerede flytende engelsk, men innså fort at jeg kunne svært få jusspesifikke ord og begreper på engelsk. I tillegg til det har hun jobbet på Det kongelige norske generalkonsulatet i Houston, USA, før hun fikk jobb i Wikborg Rein.

- Å studere i utlandet kan komme godt med uansett om du tenker å jobbe utenlands senere eller ikke. Som advokat i Wikborg Rein, også ved kontorene våre i Norge, må man ofte jobbe på engelsk. Da er det fint å allerede være kjent med den engelske juridiske terminologien. 

 • Student

  2023

  Er du jusstudent med interesse for teknologi?

  Den teknologiske utviklingen reiser mange nye og spennende juridiske spørsmål. Kunnskap om teknologi blir stadig ­viktigere i arbeids­hverdagen vår. Wikborg Rein, Telenor og DNB har derfor gått sammen om et ­spennende ­traineeprogram for jusstudenter: Digital Trainee!

 • Student, Karriere

  2022

  Vil inspirere flere til å velge juss

  Som et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer representerer Wikborg Rein mange nasjonaliteter, språk og kulturer. Likevel er det ingen hemmelighet at vi ønsker å gjenspeile dagens moderne og mangfoldige Norge enda bedre enn det vi gjør i dag.

 • Student

  2022

  En perfekt mulighet til å jobbe internasjonalt

  Som internasjonal trainee i Wikborg Rein fikk Ishtiaq Hossain en smakebit av hvordan det er å jobbe grenseoverskridende i praksis – og en hektisk uke i London.