Rett på kinesisk

Etter mange år med interesse for kinesisk språk og kultur, visste Gaute Grov hva han ville jobbe med i fremtiden. Veien til midtens rike fant han gjennom jussen, hvor han spesialiserte seg i kinesisk rett og dro på utveksling til Kina. Da 26-åringen fra Bergen skulle velge tema for masteroppgaven sin, kom han heller ikke utenom sin store interesse for Kina.

Et lands rettsregler reflekterer i stor grad landets kultur. Interesse for kinesisk kultur gjør derfor også kinesisk rett veldig spennende, forklarer Gaute.

Kina har et ungt rettssystem, der mange lover er inkorporert fra vestlige rettssystemer. Ifølge Gaute håndheves disse med såkalte "Chinese characteristics". I sin masteroppgave sammenligner han når man kommer i prekontraktuelt ansvar i kommersielle forhold innenfor norsk og kinesisk rett, samt erstatningsutmålingen dersom slikt ansvarsgrunnlag kan påvises.

– Den prekontraktuelle fase er det som gjerne omtales som forhandlingsstadiet; to parter har satt seg i kontakt med hverandre med den hensikt å skulle inngå, eller i det minste undersøke mulighetene for å inngå en endelig avtale, sier Gaute.

Kommersielle avtaler ofte veldig komplekse, og konsekvensene av om det er norsk eller kinesisk rett som regulerer forholdet mellom partene dersom det oppstår tvist på forhandlingsstadiet, har stor praktisk betydning for alle involverte.

 Jeg tror interessen for likhetene og ulikhetene mellom kinesisk og norsk rett i denne sammenheng er stor, ettersom det ikke er noen som har foretatt en tilsvarende komparativ analyse tidligere, forteller Gaute.

Det kinesiske dragefjellet

Desember 2016 ble forholdet mellom Norge og Kina normalisert. Etterspørselen for jurister med Gautes kompetanse om Kina er stor, ettersom den økonomiske aktiviteten mellom norske og kinesiske selskaper har økt kraftig som følge av normaliseringen.  

 Jeg har bestandig lest kinesiske nyheter og etter hvert lært meg mye mandarin, men det var etter utvekslingen i Beijing at jeg fant koblingen mellom jussen og midtens rike. Senere har jeg også studert kinesisk rett i Hong Kong, sier Gaute.

Nå skal Gaute til Kina for å gjøre dybdeintervjuer. I tillegg til masterstipend fra Wikborg Rein, fikk han et stipend fra UiB som dekker reisen til Kina. Midlene kommer fra direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling, som forsøker å legge til rette for at flere norske studenter reiser til folkerike land.

 Jussen blir mer og mer internasjonal, og Kina har et klart uttalt politisk ønske om å samhandle mer med andre land. Skal man lykkes i Kina så er det verdifullt med kompetanse både på den materielle jussen og kultur og språk, forklarer Gaute.

Advokat i Kina

Wikborg Rein er det eneste norske advokatfirmaet med eget kontor i Kina. Shanghai er landets økonomiske sentrum og arbeidsplassen til 13 Wikborg Rein-advokater, hvor 10 av disse er kinesere. For Gaute er gode relasjoner og fleksibilitet essensielt for å gjøre det godt som både advokat eller bedrift i Kina.

 Grunnen til at Wikborg Rein utpekte seg som et spennende advokatkontor var det sterke fokuset på Kina-markedet – ikke minst på Oslo-kontoret, der det er flere advokater med solid erfaring fra landet.

Flere av advokatene hos Wikborg Rein har tilbragt flere år ved Shanghai-kontoret. Styreleder i Wikborg Rein, Geir Sviggum, ble nylig intervjuet av Hans-Wilhelm Steinfeld om politikk og næringsliv i Kina. Gaute deler fasinasjonen for landet som snart kan bli verdens største økonomi.

 Selv om Kina har vokst økonomisk, så er det et uttalt mål at Kina skal være Kina. Når de samhandler med andre land, så må de gjøre det på andre premisser. Som norsk bedrift må man se seg nødt til å tilpasse seg andres praksis, forteller Gaute.

Han mener det er viktig å forså kinesisk næringsliv og komme godt overens med menneskene man jobber meg.

 Jeg studerte med mange kinesere i Hong Kong, og der får man veldig god kontakt når man snakker litt kinesisk. I fremtiden blir det mer team-basert jobbing på store prosjekter. Hvis man både kan den materielle jussen, og kan kommunisere godt både kulturelt og språklig – da blir du raskt en ettertraktet person for kineseriene.

Fred Arntzen Løchen og Gaute Grov skriver masteroppgave på Oslo-kontoret vårt denne våren. Begge studerer ved Universitetet i Bergen, har vært traineer hos Wikborg Rein tidligere, og begynner som fullmektiger etter sommeren.

 

Finn din greie!

I tillegg til Kina-interessen, har Gaute også vært Norgesmester i bordtennis og klatret til topps i aksje-NM med over elleve tusen deltagere.

 Interessen for finans har alltid vært der, selv om studievalget falt på jussen. Kunnskap om finans kommer likevel godt med når man jobber i et stort forretningsadvokatfirma. Samtidig har jeg i Wikborg Rein fått overraskende god bruk for bordtennisferdighetene, da vi har bordtennisbord i kantinen som blir flittig brukt, forteller han smilende.

Gaute anbefaler alle å tenke over hva men er interessert i tidlig i studiet, enten det er en bransje eller et spesielt land. Han mener det er enklere å få seg en slags spisskompetanse hvis man begynner tidlig.

 Det skal ikke så mye til, og det blir fort gøy når man kan noe som ingen andre kan. Man skal ikke ha vært så mye i Kina eller lest så mange aviser før man har noe spennende å fortelle som ingen andre vet.

Hvis man finner et spennende tema, enten det måtte være teknologi, Russland eller eiendom – så er det lurt å bli med i en forening eller lignende som jobber med temaet mener Gaute.

 I tillegg til en genuin interesse, er det viktig å ha med seg noe som kan formaliseres på en eller annen måte. Da viser man den potensielle arbeidsgiveren at man er engasjert, og man skiller seg dermed ut i bunken.

Les våre siste artikler om Kina

 • Kina, Karriere

  2022

  Kvinner i jussen: Therese Trulsen

  Vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars og har spurt noen av våre kvinnelige advokater på tvers av våre kontorer i inn- og utland om hvordan det er å være en kvinnelig advokat i dag. Denne gangen har vi snakket med Therese Trulsen, senioradvokat og Chief Representative ved vårt kontor i Shanghai.

 • Personvern, Teknologi og digitalisering, Kina

  2021

  Ny kinesisk personvernlov – PIPL

  Fire forhold du må være klar over hvis du driver forretninger i eller mot Kina.

 • Kina, M&A

  2021

  Wikborg Rein has assisted Chinese M&G Stationery in its acquisition of Norwegian company Beckmann

  We are proud to announce that we have assisted Chinese stationery giant and listed company M&G in its acquisition of Beckmann, the Norwegian premium school bag brand.