Skipsbyggingsportal - digitale byggekontrakter

Wikborg Rein lanserer en ny digital tjeneste som retter seg mot shipping-industrien. Skipsbyggingsportalen gir enkel tilgang til praktisk informasjon om skipsbyggingskontrakter og gjør det enklere å opprette byggekontrakter. Portalen er en nettbasert og brukervennlig løsning for opprettelsen av standard byggekontrakt «Skip 2000».

Vi ser at selv om man bruker en standardkontrakt, oppstår det ofte feil. Hensikten med portalen er også å effektivisere kontraktarbeidet og dermed unngå feil som senere kan bli kostbare, sier partner Morten Valen Eide.

Basert på valgene som brukeren tar i kategorier som valuta, måleenheter, antall avdrag, kjøper, selger, osv. så spares tid, feil og misforståelser. Brukeren kan også inkludere mer skreddersydde kategorier i kontrakten, som for eksempel tvisteløsningsmekanismer og garantistillelser.

Rett fra boka

Skipsbyggingsportalen gir videre tilgang til praktisk informasjon for de som arbeider med kontrakter innen skipsbygging. Her får man enkel tilgang til søkbare kommentarer til skipsbyggingskontrakten «Skip 2000». Kommentarene er basert på Wikborg Rein-boken Skipsbygging av Øystein Meland, som i disse dager også blir tilgjengelig i engelsk versjon. Wikborg Rein var involvert i utformingen og fremforhandlingen av den norske standard skipsbyggingskontrakt, og boken er basert på den norske standarden.

- Brukerne kan klikke seg frem i kontrakten og få praktisk veiledning til rettslige spørsmål som skipsbyggingskontrakten reiser, forteller Eide. 

 

Tar kontrakten trygt i havn

Portalen inneholder i tillegg en rekke andre nyttige lenker til verft, rederi, finansierings- og forsikringsinteressenter, RSS-nyhetsoversikt om skipsbyggingsbransjen og andre nyttige dokument for aktørene i denne bransjen.

- Hensikten med å ta i bruk portalen er å forenkle arbeidet med å opprette en skipsbyggingskontrakt, i tillegg til å skape et sted der man finner all informasjon til å utføre akkurat den oppgaven. Det er både tids- og ressursbesparende og gjør kontraktsskrivingen enklere, konkluderer Eide.

 • Shipping Offshore

  2019

  Skipsbyggingsportalen

  Skipsbyggingsportalen gir enkel tilgang til praktisk informasjon om skipsbyggingskontrakter og gjør det enklere å opprette byggekontrakter. Portalen er en nettbasert og brukervennlig løsning for opprettelsen av standard byggekontrakt «Skip 2000».

Les våre siste artikler om shipping offshore

 • Shipping Offshore

  2019

  Britiske Høyesteretts avgjørelse “Renos”-saken om kondemnasjon og reguleringen under den nordiske sjøforsikringsplanen

 • Shipping Offshore

  2019

  Skipsbyggingsportalen

  Skipsbyggingsportalen gir enkel tilgang til praktisk informasjon om skipsbyggingskontrakter og gjør det enklere å opprette byggekontrakter. Portalen er en nettbasert og brukervennlig løsning for opprettelsen av standard byggekontrakt «Skip 2000».

 • Shipping Offshore

  2018

  Ship and rig recycling

  International conventions and local regulations combine to create a complex regime, which is often overlooked. The sale of a ship or rig to an intermediate buyer, who then sells the asset on to a shipbreaking facility, will not necessarily insulate the original owner from future liability or reputational damage.