Statens standardavtaler for skytjenester – SSA-"lille sky" på høring

SSA-sky har fått en søster. SSA-"lille sky" er på høring. Wikborg Rein har bistått DFØ i arbeidet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) publiserte rett etter påske en ny standardavtale for skytjenester (SSA-sky). Nå er den lille skyavtalen, SSA-"lille sky" lagt ut på åpen høring. Avtalene og høringsutkastet er tilgjengelig her. Wikborg Rein har bistått DFØ i arbeidet med begge avtalene.

Hva er forskjellen på disse avtalene? SSA-Sky er beregnet for tilrettelegging, innføring og forvaltning av komplekse skytjenester levert på standardvilkår, og den kan inkludere anskaffelse av selve skytjenesten. SSA-"lille sky" derimot, er laget for anskaffelse av skytjenester levert på standardvilkår, og kan inkludere tilleggstjenester i mindre omfang. Eksempler på slike tilleggstjenester kan være opplæring, oppsett av enkle standardintegrasjoner og senere vedlikehold av disse.

Det er samme overordnede struktur i begge avtalene. Det er samme grunnstruktur og opplegg som SSA for øvrig (kap. 1-4), men kapitler som tidligere var separate for kunde og leverandør (kap. 5-7 om partenes plikter og kap. 11-12 om mislighold) er slått sammen etter tema. Videre er bilagsstrukturen den samme som i SSA for øvrig.

På samme måte som i SSA-sky, har leverandøren avgrenset ansvar for skytjenestene som leveres på standardvilkår, men fullt ansvar for sine egne tjenester (tilleggstjenestene). Leverandøren har også et nærmere beskrevet ansvar for at skytjenestene på leveringstidspunktet (ved godkjenningsprøven) har de egenskaper som kunden har spesifisert med mindre leverandøren har angitt klart i sitt tilbud at det er avvik.

Markedet har i lang tid etterspurt oppdaterte avtaler for anskaffelse og forvaltning av skytjenester. Vi mener SSA-sky og SSA-"lille sky" kan bidra til å fylle dette behovet.

Fristen for høringsinnspill til SSA-"lille sky" er 6. september.

Les flere artikler om teknologi og digitalisering

 • Personvern, Teknologi og digitalisering

  2021

  EDPB med oppdatert veiledning om Schrems II-dommen

  Det europeiske personvernrådet (EDPB) har kommet med den endelige versjonen av sine anbefalinger om overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.

 • Teknologi og digitalisering

  2021

  Statens standardavtaler for skytjenester – SSA-"lille sky" på høring

  SSA-sky har fått en søster. SSA-"lille sky" er på høring. Wikborg Rein har bistått DFØ i arbeidet.

 • Personvern, Teknologi og digitalisering

  2021

  Varsel ved personvernbrudd – har din virksomhet kontroll?

  Manglende varsling ved personvernbrudd kan medføre høye gebyrer, i tillegg til sanksjoner for selve personvernbruddet. Gode varslingsrutiner kan føre til at gebyrer settes ned, og er et svært sentralt verktøy i virksomheters praktiske etterlevelse av GDPR. Reduksjon viser at virksomheter har mye å tjene på gode interne rutiner og prosesser som sikrer at reglene overholdes.