Stiim Aqua-konferansen 2021 – Lukkede anlegg i sjø og havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. 16.–17. november avviklet Stiim Aqua Cluster sin nasjonale konferanse i Stavanger med blant andre våre fiskeri- og havbruksspesialister Grunde Bruland og Martin H. Bryde som gjesteforelesere.

Grunde Bruland og Martin H. Bryde takker for muligheten til å dele sin innsikt under Stiim Aqua Cluster, Norsk Industri, DNB og Stavanger kommunes konferanse. Temaet i år var «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs»  og hadde samlet nær 300 ledende teknologi- og havbruksaktører i to dager.

Grunde og Martins presentasjon handlet om regulatoriske verktøy og statlige prosesser som bidrar til å utvikle disse nyskapende segmentene i den norske havbruksindustrien. Ønsker du å vite mer om dette temaet, ta kontakt med Grunde gbl@wr.no eller Martin mbd@wr.no.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Stiim Aqua-konferansen 2021 – Lukkede anlegg i sjø og havbruk til havs

  Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. 16.–17. november avviklet Stiim Aqua Cluster sin nasjonale konferanse i Stavanger med blant andre våre fiskeri- og havbruksspesialister Grunde Bruland og Martin H. Bryde som gjesteforelesere.

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Forslag til etablering av ny ordning for tillatelser til miljøteknologiformål

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 11. oktober et forslag til ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål på høring. Forslaget gjelder bare for oppdrett i sjø og er dermed avgrenset mot landbasert oppdrett og oppdrett til havs utenfor produksjonsområdeforskriftens geografiske virkeområde.

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.