Hanna Beyer Olaussen

Partner

Hanna Beyer Olaussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og er leder for firmaets faggruppe for immaterialrett, markedsrett og IT.

Hanna fokuserer på rådgivning til teknologisektoren. Hun er spesialisert innen immaterialrett, markedsføringsrett og IT. Hanna jobber med kontraktsutarbeidelse og -forhandlinger, M&A og tvister.

Kontrakter: Hanna har lang erfaring med rådgivning til klienter vedrørende beskyttelse og kommersialisering av teknologi, inkludert digitale løsninger. Hun bistår i utarbeidelser og forhandlinger av f.eks. teknologioverføringsavtaler, lisensavtaler, ulike samarbeidsavtaler, forskning og utviklingsavtaler, brukervilkår, serviceavtaler, konsulentavtaler, distribusjonsavtaler, agent- og franchiseavtaler. Hun bistår også i IT-anskaffelser.

Tvister: Hanna arbeider også med spørsmål knyttet til varemerker, domener, foretaksnavn, andre kjennetegn, markedsføring, knowhow, bedriftshemmeligheter og arbeidstakeroppfinnelser, hvor praksisen også omfatter å bistå klientene i tvisteløsninger.

M&A: Hanna bistår klienter regelmessig i teknologitransaksjoner med et fokus på å sikre, beskytte og evaluere teknologiinvesteringer og på å vurdere juridiske problemstillinger knyttet til IT-løsninger.