Kristina Nesset Kjerstad

Advokatfullmektig

Kristina Nesset Kjerstad er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Hun har jobbet med personvern og teknologi i over 10 år, og har opparbeidet seg bred kompetanse fra arbeid i både offentlig og privat sektor.

Kristina har tidligere ledet personvernavdelingen i Telenorgruppen, hvor hun jobbet både strategisk og operasjonelt med personvern, i tillegg til å ha hatt ansvar for utforming av internkontroll og styringssystemer. Hun har en bred innsikt i internasjonale teknologiselskapers problemstillinger og behov.

I tillegg har Kristina jobbet med lovgivning og politikkutforming knyttet til teknologi og personvern i EU-Kommisjonen og det norske Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.