Lars Erik Steinkjer

Partner
Leder fagområdet for Teknologi og digitalisering

Lars Erik Steinkjer er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder firmaets fagområde for Teknologi og digitalisering. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen i 2004 og avla sin ph.d grad på samme sted i 2010.

Lars Erik har omfattende erfaring med rådgiving knyttet til immaterielle rettigheter (IPR), herunder rådgivning om sikring, utnyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter. Lars Erik har blant annet vært involvert i en rekke større prosedyreoppdrag knyttet til håndhevelsen av immaterielle rettigheter og bistår både internasjonale og nasjonale aktører for norske domstoler.