To nye partnere

Vi har gleden av å meddele at Caroline Skaar Landsværk og Eleanor Midwinter er utnevnt til partnere i Wikborg Rein. Caroline passer perfekt inn i firmaets strategi og fokus på fornybar energi og bærekraft innen energisektoren og Eleanor vil bidra til å opprettholde og bygge videre på vår allerede betydelige praksis innenfor skipsfart, offshore og råvarer.

Caroline Skaar Landsværk kom til Wikborg Reins energiavdeling i 2012. Hun har i løpet av hele sin karriere jobbet med energirelaterte saker, med fokus på fornybar energi. Caroline har bred kunnskap om prosjekter, transaksjoner og det juridiske rammeverket i energibransjen.

CLN.jpgCaroline passer perfekt inn i firmaets strategi og fokus på fornybar energi og bærekraft innen energisektoren. Hun har et sterkt navn i bransjen og hennes opptak i Wikborg Reins partnerskap vil bidra til å konsolidere og videreutvikle teamets posisjon i det norske markedet. Caroline går inn i sin nye rolle fra 1. august 2021.

– Jeg er veldig stolt over at firmaet har gitt meg tilliten, og er bevisst på at den nye rollen gir meg et stort ansvar, sier Caroline. – Som partner er det viktig for meg å være en lagspiller for firmaet, og jeg ønsker å være en god rollemodell for mine kollegaer. Jeg har et stort engasjement for energibransjen, og vil fremover fortsette mitt arbeid med prosjekter, transaksjoner og regulatoriske spørsmål i energisektoren. ­­Jeg ser at det er et stort behov for advokater som forstår bransjen og det regelverket som legger premissene for den.

– Energibransjen er ekstremt spennende å jobbe med for tiden, ettersom det skjer betydelige endringer i bransjen og det rammeverket den må forholde seg til. Det er virkelig interessant å sette seg inn i nytt regelverk som utvikles både på nasjonalt og EU-nivå, og å bistå klienter med å tilrettelegge virksomheten sin for den nye virkeligheten. Dessuten innebærer den grønne bølgen vi ser i verden en stor kreativitet med tanke på å utvikle nye grønne forretningskonsepter. Jeg er glad for å kunne bistå klienter i arbeidet med å kommersialisere disse grønne forretningskonseptene.

Hvilke ambisjoner har du for fagområdet fremover?

– Jeg ønsker å vise alle at vi i Wikborg Rein har et veldig sterkt fagmiljø på energiområdet, med høye ambisjoner om å være oppdatert på de siste trendene, og at vi sammen med kollegaer fra andre fagfelt kan gi klientene våre verdiskapende rådgivning.

Leder av Wikborg Reins energiavdeling, Tormod Ludvik Nilsen har jobbet tett med Caroline siden 2017 og sier; – Hun er en av de mest kunnskapsrike og oppdaterte energiadvokatene i Norge. Hun nyter betydelig respekt for sine kunnskaper, både i Norge og internasjonalt, og det blir en sann glede å ha Caroline som partner på teamet!

 

ELM_Eleanor_Midwinter-1.jpgEleanor Midwinter kom til Wikborg Rein i 2017 og har siden den tid hatt en nøkkelrolle i å konsolidere firmaets rådgivning innen internasjonal handel, energi og skipsbygging. Hun er også en del av firmaets "Green Team" – et internt initiativ for å proaktivt rådgi innen bærekraftsrelatert industriutvikling og avkarbonisering. Eleanor er rangert av Legal 500 som en "Rising Star" i skipsfart og er "recommended" for sin kompetanse innenfor råvarer. Hun ble i 2020 også profilert i den juridiske kategorien i Tradewinds "Thirty @ 30"-utgave.

Eleanor har en blandet rådgivnings-/tvistepraksis. Hennes kontraktsmessige arbeid er fokusert på handel, transport og lagring av fysiske råvarer (spesielt LNG, olje og alternative drivstoff). Hun har en sterk merittliste innenfor High Court/voldgiftssaker, samt gunstige forlik. Hun er kjent for å gi klare råd i komplekse kontraktsmessige og tekniske tvister. En klient kommenterte at Eleanor er "ekstremt responsiv, handler raskt for å gjøre vanskelige oppgaver enkle og bidrar med klare anbefalinger".

Chris Grieveson, Managing Partner ved vårt London-kontor sier:

– Utnevnelsen av Eleanor Midwinter til partnerskapet er i tråd med våre strategiske planer for vekst og ekspansjon her i London. Eleanor vil bidra til å opprettholde og bygge videre på vår allerede betydelige praksis innenfor skipsfart, offshore og råvarer. Hennes juridiske kompetanse er eksepsjonell og hennes engasjement, dedikasjon og ferdigheter er anerkjent av kollegaer så vel som kunder. Eleanors omfangsrike erfaring, entusiasme og tilnærming vil bringe mye til partnerskapet, og vi er glade for å ønske henne velkommen som partner ved London-kontoret fra 1. mai 2021.

Les flere artikler om fornybar energi og shipping offshore