Compre Group – oppkjøp av norsk run-off forretning


Wikborg Rein har bistått Compre Holdings Limited i forbindelse med selskapets erverv av run-off foretningen til Sparebank 1 Gruppen AS innen direkte forsikrings- og reassuranse.

Transaksjonen omfatter Sparebank 1 Skadeforsikring AS' direkte energiportefølje og inngående reassuranseportefølje, samt Unison Forsikring AS' direkte marine forsikringsvirksomhet. Compre foreslår å  overføre den ervervede virksomheten til Bothnia International Insurance Company Limited (“Bothnia”), som er Compres heleide risikobærer i Finland, og dessuten å inkludere behandlingen av åpne forsikringskrav i Compres eksisterende virksomhet. Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelse.

WR's team har bestått av Ketil E. Bøe som ansvarlig partner, Cecilie Kvalheim, Anders W. Færden, Espen Furuholt og Tom Berger Trondsen.

Les mer