Friele selger familieselskapet


WR bistod D.E Master Blenders 1753 (DEMB) ved oppkjøpet av aksjer i Kaffehuset Friele fra Friele familien. DEMB kontrollerer etter kjøpet 90% av aksjene i selskapet.