Pareto Project Finance AS - secondary salg av shipping portefølje til Morgan Stanley Alternative Investment Partners


WR har bistått Pareto Project Finance (PPF) i forbindelse med et secondary salg av Pareto World Wide Shipping AS' (PWWS) shipping portefølje til Morgan Stanley Alternative Investment Partners (Morgan Stanley AIP).

Transaksjonen omfatter en restrukturering av porteføljen. PWWS er et shippingfond etablert i 2006 med ca USD 274 millioner i opprinnelig kommittert kapital og 27 aktive porteføljeinvesteringer. Morgan Stanley AIPs eierandel i den nye strukturen og kjøpesummen er konfidensiell.   

WR-teamet har bestått av Lars Hinze, Sigurd Opedal (ansvarlig partner), Anders Myklebust og Filip Truyen.

Pareto Project Finance AS er et norskbasert verdipapirforetak som spesialiserer seg på strukturering, syndikering og forvaltning av investeringer innen sektorene shipping, offshore og fast eiendom. PPF tilbyr også et bredt utvalg av fondsinvesteringer innen fast eiendom, maritime sektorer samt private equity. Siden 2006 har PPF hentet USD 440 millioner i kapital til sine maritime fond samt syndikert USD 5,1 mrd i samlet transaksjonsverdi fordelt på 50 prosjekter og 170 skip.     

Morgan Stanley Alternative Investment Partners, en del av Morgan Stanley Investment Management, spesialiserer seg på å bistå investorer med å oppnå sine investeringsmål gjennom strukturering, integrering og forvaltning av alternative investeringsprogram. Morgan Stanley AIPs investeringsteam har unik kompetanse innen fondsinvesteringer samt secondaries–  og co-investeringstransaksjoner innen private equity, hedge fund, fast eiendom og multi-aktivaklasse-strategier. 

Link til pressemelding.