Salg av iSurvey Group AS


Wikborg Rein har bistått aksjonærene i iSurvey Group AS og selskapet i forbindelse med salg av iSurvey Group AS til Norvestor IV L.P.

iSurvey Group tilbyr posisjoneringstjenester i forbindelse med flytting av rigger, for flytende produksjonsinnretninger og for installasjoner av nye subseakonstruksjoner, samt sjøbunnskartlegging, innenfor det globale olje- og gassmarkedet. Transaksjonen innebærer blant annet salg av aksjer til ansatte, en 30% reinvestering fra de opprinnelige aksjonærene i det nye holdingselskapet, salg og reinvestering for de øvrige minoritetsaksjonærene (ansatte), inngåelse av aksjonæravtale samt nye ansettelsesavtaler.

Transaksjonen forventes å gjennomføres i løpet av annet kvartal 2013 etter pliktig konkurransemelding.

WR-teamet har bestått av Ketil E. Bøe som ansvarlig partner, Anders Myklebust og Maria Krog Eik.

Les mer