STX Europe AS selger det heleide datterselskapene STX Norge Florø AS og STX Norge Design Florø AS


Wikborg Rein har bistått STX Europe AS i forbindelse med salg av det heleide datterselskapene STX Norge Florø AS og STX Norge Design Florø AS til Westcon Group AS for en ukjent sum.

STX Norge Florø AS eier og driver et av vestlandests største skipsverftfasiliteter. Ordrereserven til STX Norge Florø AS var på 59 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal 2012, og ordreboken besto hovedsakelig av ett offshore rørleggingsfartøyet"Deep Energy"STXNorge Design Florø AS er et maritim arkitektur- og teknikkselskap somleverer komplett design, konstruksjon og tegninger for nybygg og ombygginger.

WR-teamet bestod av Ketil E. Bøe som ansvarlig partner, ChristianEmil Petersen og Ingeborg Vestvik Aavatsmark.

Les mer