Wikborg Rein bisto Vale med salg av aksjer i Norsk Hydro


Wikborg Rein har bistått Vale i forbindelse med Vale's salg av aksjer i Norsk Hydro.

Vale har i transaksjonen solgt ca 407,1 millioner aksjer i Norsk Hydro for et samlet salgsproveny på ca NOK 10,2 milliarder. Vale reduserte med dette sin eierandel i Norsk Hydro fra 21,64 prosent til ca to prosent. Hvis overtildelingsopsjonen blir utøvd, vil Vale selge ytterligere ca 40,7 millioner aksjer og ikke lenger eie noen aksjer i Norsk Hydro. Wikborg Rein's team besto av Per Anders Sæhle, Dag Erik Rasmussen, Andreas Kildal og Anders Myklebust.

Ytterligere informasjon om transaksjonen finnes her: