Wikborg Rein bistod Blue Water Energy fund LLP ved investering i Halvorsen Group AS


Transaksjonen ble gjennomført 1. november. Kjerneteamet fra Wikborg Rein er Sigurd Opedal, Espen Furuholt, Oddbjørn Slinning og Martine C. Dysvik.

Selskapene i Halvorsen-gruppen er spesialister på trykk- og temperaturteknologi, varmegjenvinning (WHRU), gassturbiner, kraftpakker, elektriske tavlesystemer og engineeringstjenester. Selskapene leverer sine tjenester til internasjonale gass- og energiselskaper.

Blue Water Energy LLP (BLE) er et London-basert PE-firma innen energisektoren. BLE forvalter fondet Blue Water Energy Fund 1, L.P. som har en forvaltningskapital på   861 mill. USD.

Se også pressemelding for transaksjonen:http://www.halvorsen.no/news/news-release--halvorsen-secures-strategic-investment-from-blue-water-energy