Wikborg Rein har bistått Western Bulk


Wikborg Rein har bistått Western Bulk i forbindelse med den første "fast track" noteringen på Oslo Børs.

Western Bulk ble notert på Oslo Børs i dag med en markedsverdi på NOK 1,9 milliarder. Noteringen var den første "fast track" noteringen på en norsk markedplass og involverte en IPO i størrelsesorden NOK 749 million bestående av et offentlig tilbud i Norge og en institusjonell transje rettet mot norske og internasjonale investorer.