Wikborg Rein i salg av oppdrettsanlegg


Wikborg Rein har bistått Norway Seafoods AS og det heleide datterselskap Norge Seafoods France SAS i forbindelse med salg av konsernets franske ørretvirksomhet til Groupe Aqualande SAS.

Transaksjonen omfatter salg av fem landbaserte ørretoppdrett, inkludertbiomasse og driftsløsøre. Avtalen omfatter i tillegg overføring av 30 ansatte til Groupe Aqualande SAS. Transaksjonen forventes å avsluttes i løpet av andre kvartal 2013 ved kontant betaling på EUR 6,5 til 7,0millioner kroner, avhengig av biomassen ved ferdigstillelse.

WR-teamet har bestått av Ketil E. Bøe som ansvarlig partner ogAlexander Levi.

Les mer