Vi har bistått ved en av årets største eiendomstransaksjoner (2014)


Stavangerkontoret til Aker Solutions og Akastor solgt for om lag 1,5 milliarder kroner 

Wikborg Rein har bistått selger ved salg av aksjene i Hinna Park Invest AS, som eier kontoreiendommene Jåttåvågveien 10-12. Eiendommene er på til sammen 66.000 kvm., og huser kontorene til Aker Solutions og Akastor. Byggene ble oppført i 2012. 

Selger var et syndikat med blant annet Solist Hinna AS, Akastor AS, og The Resource Group TRG AS (Kjell Inge Røkke) som aksjonærer. Kjøper i transaksjonen var Niam. 

Transaksjonen er basert på en eiendomsverdi på ca 1,5 milliarder kroner. Transaksjonen utgjør dermed en av de største eiendomstransaksjonene i 2014. 

Transaksjonen er omtalt på flere nettsider: 

http://www.nenyheter.no/42393

http://www.hegnar.no/eiendom/artikkel526688.ece

http://www.mylder.no/tips/18282769/Niam+med+kjempekj%C3%B8p