Wikborg Rein bistod i forbindelse med privatiseringen av Entra


Entra ASA ble notert på Oslo Børs den 17. oktober 2014. Entra noteringen er historisk sett en av de største internasjonale børsnoteringene i Norge, betydelig i en europeisk sammenheng, og den første privatisering i Norge siden børsnoteringen av Cermaq 2005.

Wikborg Rein var engasjert som juridisk rådgiver for den norske stat representert ved nærings- og fiskeridepartementet i privatiseringsprosessen (børsnotering eller salg).

Teamet i Wikborg Rein bestod av blant andre Dag Erik Rasmussen, Per Anders Sæhle, Gøran Mjelde Aarvik, Marianne Sahl Sveen og Ole Henrik Wille.