Madison har kjøpt 50 % av aksjene i High Street Shopping AS (HSS)


Wikborg Rein har bistått Madison ved kjøpet av 50 % av aksjene i High Street Shopping AS (HSS) fra Schage Eiendom AS. HSS er eier av Norges eldste kjøpesenter, Steen & Strøm. Eiendomsverdien på eiendommene i HSS er på over NOK 1,5 mrd.

HSS ble etablert i 2011 og kjøpte Steen & Strøm Magasin (Kongens gate 23, 27 og 29) i tillegg til Karl Johans gate 16.

Eieren av de øvrige 50 % av aksjene i HSS er Promenaden Property AS – et selskap hvor Madison sammen med Søylen utgjør de to aksjonærene.

Promenaden Property eier en rekke sentralt beliggende eiendommer i Oslo, hvor det renommerte kjøpesenteret Eger og 50 % eierskapet i HSS (Steen & Strøm) er de mest kjente.

Wikborg Rein har bistått Madison i forbindelse med kjøpet av 50 % av aksjene i HSS.

Teamet i Wikborg Rein har bestått av bl.a. doktor juris Line Ravlo-Losvik (ansvarlig partner) i samarbeid med partner Gøran Mjelde Aarvik.

Transaksjonen er nærmere omtalt i flere norske og utenlandske aviser og internettsider:

 

100 mill i gevinst på tre år.pdf 
http://www.estatenyheter.no/index.php/15-nyhter/3808-selger-halve-steen-strom
http://www.nenyheter.no/42187
http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2014/09/22/0000/Eiendom/fr-320-millioner-for-halve-steen-strm
http://www.malling.no/bedriften/aktuelt/malling-co-eiendomskapital-as-bistar-madison-international-realty-llc-i-transak-2http://www.estatenyheter.no/index.php/component/content/article/15-nyhter/3230-selger-til-madison

 

See link to press release (English)
See link to Propertyfundsworld.com (English)